Voorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met onderstaande huurvoorwaarden. Neem daarom onderstaande informatie zorgvuldig door wanneer u wil boeken. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de vakantiewoning  Watou’s Uzeke, Kapelaanstraat 11, 8978 Watou. Er kan per uitzondering afgeweken worden van deze voorwaarden indien de eigenaar er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan bijgevolg in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

Reserveren

  1. De huurder kan telefonisch of per mail reserveren, deze manieren van reserveren zijn bindend. Door het vastleggen van een reservatie worden de algemene voorwaarden van kracht.
  2. Elke aanvraag voor reservatie wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een mail en dit binnen de 48 uur na ontvangst van de aanvraag.
  3. Na het versturen van de reservatiebevestiging door de eigenaar wordt nadien per mail een factuur verstuurd.


Bij het boeken vermeldt u steeds:

       • Hoeveel personen aanwezig zullen zijn (inclusief kinderen).

       • Slaapbank nodig of niet.

 

     4. De bedden zijn opgemaakt, met uitzondering van de slaapbank. Matras en toebehoren voor de slaapbank zijn terug te vinden in de     
         opbergruimte van de hoekzetel. Het linnen zit in de prijs inbegrepen.

     5. Badlinnen (handdoeken, washandjes, gastendoekjes) zijn in de prijs inbegrepen.

     6. Er zijn geen extra boekingskosten verbonden aan een boeking daar men rechtstreeks met de eigenaar handelt.

     7. Bovenop de huurprijs komt de toeristenbelasting van Poperinge. Deze bedraagt 2 euro per persoon, per nacht.

     8. Het water, gas- en elektriciteitsverbruik zijn niet inbegrepen in de huurprijs.

  

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

 

Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. Voor het terugbetalen van de reeds betaalde huur, zie annulatievoorwaarden.

Waarborg

     9. De waarborg van 250 euro wordt betaald bij aankomst cash of mobiel.

     10. De waarborg wordt ten laatste 14 dagen na vertrek via overschrijving terugbetaald indien er niets beschadigd of verdwenen is. Eventuele
           schade wordt van de waarborg afgehouden. Indien deze waarborg niet volstaat voor dekking van alle schade door de eigenaar vastgesteld,
           staat de verantwoordelijke van de boeking in voor de volledige vergoeding van de schade.

     

Annulatie

      11. Indien de huurder om gelijk welke redenen wil annuleren dient dit schriftelijk of per mail te gebeuren en betaalt de huurder volgende
           annulatiekosten:

           • voor 30 dagen van aankomst: 25% van de huurprijs
           • tussen 30 en 14 dagen voor aankomst: 50% van de huurprijs
           • minder dan 14 dagen voor aankomst: 100% van de huurprijs

            Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele
            terugbetaling plaatsvinden.

     12. Annulatie wegens geldende coronamaatregelen.

          Als er door verstrenging van de overheid betreffende Coronamaatregelen je vakantie niet kan doorgaan zoals gepland, kan je contact
          opnemen met ons via mail, we zoeken samen een oplossing.

      13. Elke boeking kunt u zonder kosten binnen 24 uur, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen.
           Bij annulering na deze 24 uur zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.

      14. Wanneer u een geldige reden hebt om te annuleren, kan de annulatiekost (zie punt 12)  wegvallen. Dit is enkel van toepassing wanneer u dit
            schriftelijk kan voorleggen en u voldoet aan 1 van onderstaande voorwaarden. 

          • Overlijden van een naast familielid

          • Ernstige ziekte van jezelf of een naast familielid, complicaties bij een zwangerschap (mits voorleggen medisch attest)

          • Medisch noodzakelijke ingreep die jij, jouw partner of kind moet ondergaan (mits voorleggen medisch attest) 

           Indien er geen geldige redenen voorhanden zijn, dan bedragen de annuleringskosten volgens punt 12.

In / uitchecken

U krijgt toegang tot de woning de dag van aankomst vanaf 17 u, indien u later wenst aan te komen, gelieve ons telefonisch te verwittigen.

Uitchecken gebeurd standaard om 11 uur, indien de vakantiewoning ’s avonds of de volgende dag niet gereserveerd is, is er mogelijkheid om toch wat later te vertrekken (na overleg).

 

Bij aankomst krijgt de huurder 2 huissleutels, bij verlies wordt er € 50 van de waarborg aangehouden.

Huisregels

     15. In de gehele woning, is roken verboden. Buiten de vakantiewoning is roken toegestaan, doch de huurder dient te allen tijde de
           sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de vakantiewoning verlaat.

     16. Huisdieren zijn niet toegelaten.

     17. De woning is gelegen in een rustige omgeving, graag beperkt nachtlawaai na 22 uur.

     18. De woning werd met zorg gerenoveerd en ingericht. Er dient respectvol met de woning om te gaan.

     19. Bij het verlaten van de woning moeten ramen en deuren altijd dicht en/of op slot.

     20. Bij vertrek dient de woning bezemschoon achtergelaten te worden. Keukengerei moet gereinigd en ordelijk teruggeplaatst te worden,
           vaatwasser mag nog bezig zijn met zijn programma bij vertrek. De combi oven- microgolfoven, koelkast en barbecue worden door de
           huurder netjes en gereinigd achtergelaten. De eindschoonmaak zit inbegrepen in de huurprijs maar dan nog behoudt de eigenaar zich het
           recht voor om extra schoonmaakuren met de waarborg te verrekenen aan € 30/uur indien de woning in slechte staat wordt achtergelaten.

     21. De bedden zijn opgemaakt, met uitzondering van de slaapbank. Matras en toebehoren voor de slaapbank zijn terug te vinden in de
           opbergruimte van de hoekzetel.

     22. Het linnen zit in de prijs inbegrepen.

     23. Het water- gas- en elektriciteitsverbruik zijn niet inbegrepen in de huurprijs, maar wordt een forfetair bedrag aangerekend (volgens de
           energieprijzen) per nacht van verblijf.

     24. Afval wordt correct gesorteerd in de daarvoor voorziene vuilbakken in de keuken: PMD in de blauwe zak, keukenafval in het GFT-bakje en
           restafval in de zwarte zak. Glas, karton en papier worden ook apart gesorteerd. In alle vuilbakken (badkamers en keuken) worden
           vuilniszakken gebruikt. Bij vertrek worden alle vuilzakken verwijderd en bij het afval gedeponeerd in het voorziene hokje buiten. 
           Gelieve geen voorwerpen of substantie in de toiletten te gooien die daar niet in horen (zoals luiers, maandverbanden maar ook geen vet en
           voedsel)

     25. Kaarsen aansteken in de woning is niet toegelaten.

     26. Gebruik van een frietketel in de woning is niet toegelaten, omwille van het brandalarm. Er bevindt zich een frituur in het dorp van Watou
           (op minder dan 200 meter), Poperinge en Roesbrugge.

     27. Het bewaren en ontsteken van vuurwerk in en rond de woning is ten strengste verboden.

     28. Bij stormweer moeten de rolluiken ofwel volledig omhoog ofwel volledig omlaag.

     29. Bij diefstal zonder sporen van braak of door nalatigheid van de huurder, bv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is
           de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

     30. Er mag niets aangebracht worden aan de muren of meubelen (bv, posters, versiering,...) om beschadiging te voorkomen.

     31. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt,
           ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal               deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

     32. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen

           daarom strikt te worden nagekomen.

     33. De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met die
           groep gedurende de hele periode gebruik maakt van de woning.

     34. Er zijn 2 parkeerplaatsen voorzien aan de achterkant van de woning. Andere wagens kunnen makkelijk geparkeerd worden op de markt die
           zich op minder dan 200 meter van de woning bevindt. 

Andere voorwaarden

     35. Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de eigenaar. De huurder heeft gratis de beschikking over TV, internet,
           PlayStation, wasmachine, droogkast en alle andere huishoudapparaten tijdens het verblijf. Hij kan dan ook geen geldelijke of andere
           schadevergoeding, eisen indien één van deze toestellen defect zouden zijn. Hij wordt daarom ook vriendelijk verzocht om onmiddellijk
           eventuele defecten aan de eigenaar te melden. Wij zullen al het mogelijke doen om het defect zo snel mogelijk te herstellen. Meubels     
           worden niet verplaatst in de ruimte. 

     36. De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbrekingen in stroom-, internet-, gas en/of watervoorziening.

     37. Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is of indien de huurder tijdens het verblijf schade aanricht, verwittigt hij onmiddellijk de eigenaar.

     38. Eigen elektrische apparaten van de huurder moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.

     39. De eigenaar is gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de
            leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder terugbetaling van de betaalde huurbedragen.

     40. De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binneninstallaties en verwarming of voor onderhoud
           van het gazon en dit zonder de toestemming van de huurder. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.

     41. De huurder gebruikt de vakantiewoning op eigen risico. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels
           overkomen tijdens uw verblijf en/of enige schade of verlies door de huurder geleden.

     42. Alvorens de woning in gebruik te nemen neemt de huurder kennis van het huishoudelijk brandreglement en van de positie van de     
           nooduitgangen en brandblusapparaten. De verantwoordelijke van de reservatie zorgt ervoor dat de medebewoners op de hoogte worden
           gesteld van de noodprocedures in geval van brand. Bij de inkomhal is er een afdruk van de plattegrond aanwezig waarop de branddetectie,
           brandblusapparaten en nooduitgangen staan vermeld.

     43. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

     44. De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de
           betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekeringsagent.

     45. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

     46. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van de boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar

           en de eventuele huisbewaarder. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.